Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach rozpoczął nabór na zajęcia stałe w roku artystycznym 2020/2021

Zajęcia stałe w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach w nowym roku artystycznym 2020/2021.


Z uwagi na sytuację epidemiczną, edukacja artystyczna będzie prowadzona w systemie hybrydowym
(jeśli na terenie gminy Krzepice zwiększy się liczba zachorowań, zajęcia stacjonarne zostaną zawieszone; odbywać się będą w formie zdalnej).
Działalność merytoryczna w Domu Kultury będzie organizowana w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapisy do 18 września 2020r. pod nr tel. 34 3175 033 lub w sekretariacie GOK na ul. Krótkiej 2.

118395135_3192543957466053_1700621746693642304_o.jpeg

118395135_3192543957466053_1700621746693642304_o.jpeg