Uroczystości upamiętniające 81. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej pod Krzepicami

Upamiętnienie 81. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.jpeg