Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

W dniu 01.08.2019 roku o godzinie 1700, zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr ZKII.642.11.2020 z dnia 14.07.2020 r. na terenie gminy Krzepice zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły, trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. W związku z powyższym w dniu 01.08.2020 r. o godzinie 17.00 zostaną włączone na czas 3 minut syreny jednostek OSP gminy Krzepice.