Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach prowadzi sprzedaż książki "Blask dawnych Krzepic"

Blask dawnych Krzepic.jpeg