OBRĄCZKOWANIE BOCIANÓW

 

Przy wsparciu energetyków TAURON Dystrybucja prawie 300 bocianich piskląt zostało w ciągu tygodnia zaobrączkowanych w trwającej również na terenie Gminy Krzepice  akcji obrączkowania,  Badacze ptaków zakładają je z zamiarem uzyskania możliwie największej ilości informacji o każdym osobniku. W tej metodzie badawczej obserwacja jest bardzo ważna i może w niej uczestniczyć każdy z nas.

Pisklęta bocianów są w tej chwili we właściwym wieku, aby założyć im obrączki. Na widok pojawiającego się w gnieździe obrączkarza zamierają w bezruchu udając, że są martwe. Są też na tyle duże, że założona obrączka nie zsunie im się z nogi. Grupa obrączkarzy i ornitologów wywożona jest podnośnikami TAURONA na gniazda, aby założyć na bocianie nogi dwie obrączki – metalową i plastikową. Na każdej obrączce znajduje się skrócony adres centrali obrączkowania oraz niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy. Jest on pewnego rodzaju numerem pesel ptaka, a wszystkie informacje o tym osobniku przypisane do nadanego mu przy obrączkowaniu numeru. W ten sposób nawet po wielu latach można zestawić wszystkie dane o nim. Porównując zebrane informacje naukowcy zdobywają wiedzę o sposobie przemieszczenia się danego ptaka, długości życia, posiadanym potomstwie i innych aspektach jego biologii. Jest to długotrwała, ale na tę chwilę, skuteczna metoda badawcza.

Ornitolodzy i obrączkarze wykorzystują dodatkowo fakt bycia na bocianim gnieździe na dokonanie pomiarów i pobranie próbek do badań i analiz. Dodatkowo boćki są ważone i mierzone są ich skrzydła i dzioby. Zbiera się pozostawione skrzydła dorosłych osobników, a także zlepki niestawionych resztek pokarmu (kości, sierść, pióra, chitynowe pancerze owadów), tzw. wypluwki. Badając je można wiele dowiedzieć się na temat diety bocianów. Wszystkie te informacje poddane analizie i badaniom wzbogacą wiedzę naukowców i pozwolą lepiej chronić te ptaki w przyszłości.

Gdy dostrzeżemy ptaka z obrączką można dane o tym osobniku przekazać do Stacji Ornitologicznej (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.stornit.gda.pl). Najważniejsze jest odczytanie numeru obrączki. Jest on unikalny dla każdej obrączki, a wszystkie informacje o zaobrączkowanym ptaku gromadzone są
w jedynym miejscu – specjalnej bazie danych Stacji Ornitologicznej. W informacji o ptaku
z obrączką wystarczy numer wytłoczony na obrączce, datę obserwacji, gatunek ptaka, stan zdrowia ptaka, jeśli jest ranny lub chory. Informacje można przekazać poprzesz udostępniony w zakładce POLRING formularz. Naukowcy ze Stacji zbierają, analizują i magazynują pozyskane informacje. Wszystko po to, aby lepiej poznać m.in. zwyczaje i problemy jakie napotykają ptaki.

- Obrączkarzami są licencjonowani współpracownicy Stacji Ornitologicznej, którzy aby móc obrączkować muszą przejść specjalistyczne szkolenie zakończone egzaminem. Wszystko po to, aby wykonywać te zabiegi w sposób w pełni profesjonalny bez uszczerbku i stresu dla ptaków. Stąd tak istotna jest współpraca  – mówi dr Kazimierz Walasz założyciel i prezes Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, doktor nauk biologicznych, wieloletni działacz na rzecz ochrony gatunków i cennych przyrodniczo siedlisk, autor książek i wielu opracowań poświęconych poznaniu i ochronie naszej przyrody.

Swój wkład w akcję obrączkowania bocianów mają energetycy TAURON Dystrybucja, którzy każdego roku aktywnie angażują się w obrączkowanie. Użyczają ornitologom specjalistycznego sprzętu pozwalającego na dostęp do gniazd znajdujących się na słupach energetycznych. Taka pomoc ma ogromne znaczenie zwłaszcza, że coraz więcej bocianów buduje gniazda na sieci dystrybucyjnej.

- Jesteśmy dumni, że energetycy TAURON Dystrybucja swoim doświadczeniem i kompetencjami w pracy na sieci dystrybucyjnej wspierają profesjonalnych obrączkarzy. W ten sposób mamy swój wkład w ochronę środowiska poprzez rozwijanie cennej współpracy owocującej uzyskaniem z kolei bezcennych dla nauki i przyszłości bocianów w Polsce wiedzy. – podkreśla Marcin Marzyński, kierownik Biura Komunikacji TAURON Dystrybucja.

Autor zdjęć:

Marian Zambrzycki, TAURON Dystrybucja

 

JPEGObrączkowanie TAURON_3_fot. Marian Zambrzycki.jpeg (349,30KB)
JPEGObrączkowanie TAURON_2_fot. Marian Zambrzycki.jpeg (443,49KB)
JPEGObrączkowanie TAURON_4_fot. Marian Zambrzycki.jpeg (431,27KB)
JPEGObrączkowanie TAURON_1_fot. Marian Zambrzycki.jpeg (347,99KB)