Terminy płatności i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia  do Urzędu Miejskiego w Krzepicach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwartalnych terminach (za trzy miesiące):

  • za styczeń, luty, marzec  -  do 20 marca każdego roku;
  • za kwiecień, maj, czerwiec - do 20 czerwca każdego roku;
  • za lipiec, sierpień, wrzesień - do 20 września każdego roku;
  • za październik, listopad, grudzień - do 20 grudnia każdego roku.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, przelewem na rachunek bankowy: BS Krzepice 43 8250 0003 2000 0000 0042 0122 (obowiązuje od 6 września 2019 r.), w kasie BS w Krzepicach lub przekazem pocztowym.

 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Zmiana od 1 stycznia 2021 r.

Aktualnie obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 29,00 zł  za jedną osobę miesięcznie.

Natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi 58,00 zł za jedną osobę miesięcznie.