Informacja o pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzepice w okresie wakacyjnym 2020 r.(rok szk. 2019/2020)

  1. Informuję, że  w lipcu 2020 r. dyżur pełnią wszystkie placówki przedszkolne na terenie  Gminy Krzepice za wyjątkiem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich
  2. W sierpniu 2019 r.  przedszkolem dyżurnym będzie Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich.
  3. Zapisy dzieci na sierpień i lipiec były realizowane w macierzystym przedszkolu - zgodnie z pismem Burmistrza z 4 czerwca 2020 r.
     

 

 

Krystian Kotynia

Burmistrz Krzepic