Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach