Wznowienie przewozów na linii Dankowice Pierwsze - Starokrzepice - Krzepice

Burmistrz Krzepic informuje, że od 01.06.2020 r. wznowione zostaną przewozy autobusowe na linii komunikacyjnej z Dankowic Pierwszych przez Starokrzepice do Krzepic. Rozkład jazdy nie ulega zmianie.