27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Wszystkim Osobom działającym na rzecz rozwoju Gminy Krzepice jako Jednostki Samorządu Terytorialnego składamy najlepsze życzenia.

Podziękowanie i życzenia  kierujemy do wszystkich którzy przez 30 lat pracowali na rzecz naszego samorządu: Burmistrzów, Radnych, Członków Zarządu, Pracowników Urzędu Miejskiego, Pracowników i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, Członków jednostek pomocniczych gminy. Pamięcią obejmujemy wszystkich nieżyjących samorządowców.

Wobec nowych wyzwań i jednocześnie w tym symbolicznym dniu dniu - DNIU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - w którym świętujemy pierwsze wolne wybory do rad gmin, życzymy Państwu wiary, optymizmu i wytrwałości.

Te trzy elementy bowiem towarzyszyły wszystkim istotnym wydarzeniom w historii naszego samorządu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mateusz Kluba

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Samorząd to wspólnota mieszkańców, a niezaprzeczalny dorobek Gminy Krzepice jako wspólnoty nie byłby możliwy bez Tych  wszystkich zaangażowanych osób którzy swoją pracą i działalnością społeczną wcielali w życie idee samorządności, Tych którzy prowadzili inwestycje, uchwalali i realizowali budżety, podejmowali uchwały.

Dorobek 30-lecia samorządu naszej gminy tworzyło m.in:

  • czterech Burmistrzów: Śp. Zygmunt Chmielarski w latach 1990-1991, Stanisław Garncarek w latach 1991-1999, Irena Gątkiewicz w latach 1999-2001, Krystian Kotynia od 2001 r.
  • osiem kadencji Rady Miejskiej  ze 135 radnymi, w tym czasie podjęto prawie 3 tysiące uchwał,
  • kilkudziesięciu pracowników Urzędu Miejskiego obecnie pracujących i emerytowanych.

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzimy  27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. o ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. "Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego – czytamy w uchwale".

Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP. Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa i ograniczenia z tym związane planowane uroczyste świętowanie 30. Rocznicy Odrodzenia Samorządu Gminy Krzepice zostało przełożone na bardziej sprzyjający czas.

Krzepice, 27 maja 2020 r.