Projekt zdalna szkoła +

układ_znakow.png

Informujemy, że Gmina Krzepice przekazała w dniu 20 maja 2020 r. Dyrektorom Szkół Podstawowych 23 sztuki laptopów zakupionych w ramach Projektu Zdalna Szkoła +. Sprzęt zostanie użyczony na czas trwania zdalnego nauczania najbardziej potrzebującym uczniom szkół podstawowych z rodzin wielodzietnych.

Stosowny wniosek został złożony przez Gminę Krzepice do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 15 maja 2020 r., a w dniu 19 maja znalazł się na liście pozytywnie ocenionych wniosków.zakupione laptopy.jpegzakupione laptopy zdjęcie 2.jpeg