Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok - informacja