Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji " Dnia Strażaka "  w imieniu Samorządu Gminy Krzepice składam serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu odpowiedzialnej służby strażaka.

Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarności w realizowaniu trudnych zadań chroniących życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Życzę by służba drugiemu człowiekowi spotykała się zawsze z uznaniem mieszkańców, a także była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Krzepic - Krystian Kotynia