Informacja Burmistrza Krzepic ws przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej

Burmistrz Krzepic po analizie treści uzyskanych opinii radców prawnych Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w obowiązującym na dzień 28.04.2020r. stanie prawnym, podjął decyzję o nieprzekazywaniu Poczcie Polskiej S.A. danych osobowych ze spisu wyborców i do dnia 30.04.2020r. dane te nie zostały przekazane.

Burmistrz Krzepic
Krystian Kotynia