Informacja dotycząca planowanych zabiegów ograniczania liczebności populacji szkodliwych owadów leśnych