Projekt zdalna szkoła

układ_znakow.png

Informujemy, że Gmina Krzepice przekazała w dniu 7 kwietnia 2020 r. Dyrektorom Szkół Podstawowych 31 sztuk laptopów zakupionych w ramach Projektu Zdalna Szkoła. Sprzęt zostanie użyczony na czas trwania zdalnego nauczania najbardziej potrzebującym uczniom szkół podstawowych.

Stosowny wniosek został złożony przez Gminę Krzepice do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 2 kwietnia 2020 r., a w dniu 8 kwietnia znalazł się na liście pozytywnie ocenionych wniosków.

Laptopy zakupione w ramach Projektu Zdalna Szkoła.jpeg