Handel artykułami rolno-spożywczymi na targowisku w Krzepicach

Informujemy, że decyzją Burmistrza Krzepic, od dnia 9 kwietnia 2020 roku targowisko w Krzepicach, przy ul. Targowej wznowi swoją działalność w obszarze handlu artykułami rolno-spożywczymi.