Informacja dotycząca uruchomienia platformy dla osób potrzebujących w związku z koronawirusem COVID - 19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach informuje, że w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone została uruchomiona platforma: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczona dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższą informacją Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach pełni dyżur pod wskazanym na platformie numerem telefonu, każdego dnia w godzinach 7.30-19.00.