Komunikaty i aktualności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku

Komunikat Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - ostrzeżenie społeczności lokalnej

Więcej komunikatów i informacji na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kłobucku
https://psseklobuck.pis.gov.pl/