Apel do interesantów Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.

Szanowni Państwo w związku zagrożeniami jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie się koronowirusa apelujemy do Państwa o skorzystanie z możliwości kontaktu z naszymi instytucjami z wykorzystaniem narzędzi zdalnych czyli telefonu i internetu. Jeżeli można załatwić sprawę w ten sposób prosimy o skorzystanie z tego aby niepotrzebnie nie narażać Siebie i naszych pracowników na  niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.

Z podjętej ustawy wynika, że zdrowi pracownicy jednostek samorządu terytorialnego mogą stać się w określonej sytuacji ważnym elementem wsparcia mieszkańców.

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Urząd Miejski w Krzepicach

Sekretariat - 343175172 z możliwością przełączenia do wszystkich referatów

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy dodatkowe linie telefoniczne bezpośrednio na stanowiska pracy naszych pracowników.

Wymiar podatków - 343999163

Kasa Urzędu - 343999161

Urząd Stanu Cywilnego - 343999169

Ewidencja Działalności Gospodarczej - 343999179

Dowody osobiste - 343999175

Ochrona środowiska - 343999165

Gospodarka odpadami - 343999166

Ponadto prosimy o korzystanie usług online za Pomocą platformy e-PUAP  lub  SEKAP

Prosimy również o regulowanie należności czyli głównie podatków i opłat za gospodarowanie odpadami za pomocą przelewów bankowych

Przypominamy numery kont:

KONTA BANKOWE:

43 8250 0003 2000 0000 0042 0122  - opłata za gospodarowanie odpadami - Urząd Miejski w Krzepicach

36 8250 0003 2100 0000 0042 0001 - wpłaty podatków i opłat lokalnych - Urząd Miejski w Krzepicach

41 8250 0003 2100 0000 7113 0001 - opłaty za udostępnienie danych osobowych - Gmina Krzepice

Jeżeli preferujecie Państwo wpłatę w Kasie Urzędu prosimy o dokonywanie wpłat bezgotówkowych (kartami płatniczymi)

Uwaga:

Do odwołania wstrzymuje się załatwianie osobiste  spraw w biurach Stacji Uzdatniania Wody przy ul Mickiewicza 36.

Odczyt wodomierzy można przekazywać telefonicznie pod nr tel. 343175240, a zapłaty dokonywać przelewem.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach

Sekretariat- tel. 343175720, 5017947406