Święto Kobiet z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Z okazji Dnia Kobiet w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury został wystawiony spektakl pt. "Separacja?". Przedstawione w nim sceny z życia pewnej pary rozbawiły naszą publiczność. Zanim na scenie pojawili się aktorzy, wszystkim paniom najlepsze życzenia złożyli przedstawiciele naszej gminy - Zastępca Burmistrza Krzepic Mirosław Łukasik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach Mateusz Kluba.