Podsumowanie współpracy Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzepicach

20 lutego w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbyło się spotkanie dotyczące corocznego podsumowania współpracy ROK z Ośrodkami Kultury i Samorządami. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach Kamila Jarząb, którzy złożyli na ręce Dyrektora ROK Małgorzaty Majer podziękowanie za organizację wykładów i warsztatów w ramach programu Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki.