Punkty odbioru folii i opon rolniczych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Urząd Miejski w Krzepicach wskazuje podmioty odbierające folie rolnicze i opony:

 

 

Folie rolnicze:

 

F.H. KORAL

42-100 Kłobuck ul. Długosza 103

tel. 507 156 074

odbiór folii rolniczych

 

PHU „SO-MASZ” S.C.

98-100 Łask ul. Leśników Polskich 65

tel. 43/ 675 15 35; 605 684 846

odbiór folii rolniczych, worki po nawozach, worki big-bag

 

Firma „Bartek”

48-200 Prudnik, ul. Młyńska 9

tel. 503 531 668

odbiór foli rolniczych i worków po nawozach

 

 

 

Opony (w tym rolnicze):

 

PHUP „Henbopol”

46-320 Praszka ul. Mickiewicza 28A/33

tel. 500 242 546