Konkurs grantowy "FIO Śląskie Lokalnie 2020"

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu Śląskie Lokalne 2020 zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności. Nabór wniosków rozpocznie się 2 lutego 2020 r. i potrwa do 2 marca 2020 r. Nabór odbędzie się za pośrednictwem strony Witkac.pl

Celem konkursu “FIO Śląskie Lokalnie 2020” jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego. Podmioty te wspierane będą poprzez przekazywanie im grantów na realizację projektów zgłoszonych w konkursie w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

Więcej informacji o projekcie oraz wszystkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty znajdują się na stronie www.fioslaskie.com

Link do Regulaminu konkursu grantowego “FIO Śląskie Lokalnie 2020”: https://www.fioslaskie.com/post/regulamin-konkursu-grantowego-jest-ju%C5%BC-dost%C4%99pny