Zadanie inwestycyjne pn. "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27"