PILNE!!! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ!!!

Burmistrz Krzepic informuje, że w związku z występowaniem  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń ( ASF) istnieje konieczność podejmowania działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

W związku z powyższym w przypadku znalezienia padłego dzika fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłobucku pod numerem telefonu: 34 310 06 78 (całodobowo) lub za pośrednictwem numeru 112.