INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA W KRZEPICACH

W ramach projektu "Bez smogu żyje się lepiej", na stronie internetowej

https://sozp.pl/klobuck/  mieszkańcy mają bezpośredni dostęp do danych o jakości powietrza.

Dane odczytywane są za pomocą stacji pomiarów meteorologicznych pozwalającej na dokładny

monitoring lokalnej pogody i zjawisk meteorologicznych, zlokalizowanej przy ulicy Ryły w

Krzepicach.

                                             

                                               https://www.powiatklobucki.pl/pics/_banery/powiat_klobucki.jpg