Udostępnienie kanału technologicznego

W związku z zamiarem rozpoczęcia budowy drogi gminnej, dojazdowej do działek inwestycyjnych położonych przy ul. Częstochowskiej, Gmina Krzepice, na podstawie z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), informuje o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

 

Jeżeli w terminie 60 dni od dnia opublikowania tej informacji nie wpłyną zgłoszenia Gmina Krzepice odstąpi od jego budowy.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 6b ww. ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie tego kanału jest zobowiązany zwrócić koszty wybudowania, o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom.

 

Załączniki

PDFzal_graf_kanal_technolog2.pdf (84,83KB)