Nowa linia komunikacyjna

Od 14 października bieżącego roku uruchomiona zostanie linia komunikacyjna z Dankowic Pierwszych do Krzepic przez Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Starokrzepice, Lutrowskie. Autobusy będą się zatrzymywać w następujących miejscach: Dankowice Pierwsze – 3 przystanki oznaczone znakami, Dankowice Drugie - przy szkole (w trakcie oznakowania), Dankowice Trzecie – 2 przystanki oznaczone znakami, Dankowice Piaski – 2 przystanki - przy skrzyżowaniu z Dankowic Trzecich i przy skrzyżowaniu do Podłęża Królewskiego (w trakcie oznakowania), Starokrzepice – 3 istniejące przystanki autobusowe, Lutrowskie i Krzepice – istniejące przystanki autobusowe. Autobusy będą kursować wg następującego rozkładu jazdy PDFrozklad_jazdy_Dank_K.PDF (474,94KB)