Informacja dotycząca zwiedzania Izby Muzealnej im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach