E-aktywni mieszkańcy Gminy Krzepice

Logotypy-do-e-aktywni-1024x142.jpeg

E-aktywni mieszkańcy Gminy Krzepice

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”.
Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Gmina Krzepice wraz z Partnerem - Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizują projekt grantowy „E-aktywni mieszkańcy Gminy Krzepice”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90 % uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych. Dzięki temu wzrośnie odsetek ludzi w pełni i świadomie uczestniczących w życiu społecznym, zawodowym, kulturowym i obywatelskim.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 149 520 zł. Wydatki są w całości kosztami kwalifikowanymi. Projekt będzie realizowany do 15.03.2020 r.

W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną komputery, które po zakończeniu szkoleń, przekazane będą  do szkół z terenu Naszej gminy.

Szkolenia są bezpłatne i skierowane są do wszystkich osób, które ukończyły 25 rok życia.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 267 osób w 7 modułach tematycznych:

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

- ukończenie 25 roku życia w dniu składania zgłoszenia;
- złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Dokumenty należy złożyć  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego

Trwają zapisy na szkolenia.

Szkolenia będą się odbywały w szkołach podstawowych oraz GOK Krzepice

Dokumenty można pobrać poniżej do wydruku lub osobiście w  sekretariacie Urzędu  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Informacji o projekcie udzielają  Zbigniew Sosin i Anna Krzak.
tel. (034) 3175173  wew. 22 lub 46
E-mail: gci@krzepice.pl

DOCXRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZEPICE.docx (77,79KB)
DOCFormularz zgloszeniowy.doc (74,00KB)
DOCXDeklaracja uczestnictwa w szkoleniu.docx (65,01KB)
DOCXOświadczenie o miejscu zamieszkania.docx (64,00KB)
DOCXOświadczenie o niepełnosprawności.docx (781,19KB)
DOCUpoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych.doc (64,00KB)