Ogłoszenie o wyborach Gminnej Rady Seniorów

O G Ł O S Z E N I E

W związku z tym, że w naborze do Gminnej Rady Seniorów zostało zgłoszonych więcej kandydatów niż liczba członków Rady, Burmistrz Krzepic zwołuje zebranie wyborcze w celu wybrania 8 członków Rady spośród 9 kandydatów.

Zebranie odbędzie się w dniu 15 października 2019 roku (wtorek) o godz. 17.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach.

 

Lista kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Seniorów

Izabela Cieleban-Dzierżan zam. Zajączki Pierwsze

Zenon Dudkowski zam. Krzepice

Zygmunt Dudkowski zam. Krzepice

Eugeniusz Gała zam. Krzepice

Jan Jagieła zam. Starokrzepice

Alicja Kajkowska zam. Krzepice

Wiesława Kudelska zam. Krzepice

Barbara Świerczyńska zam. Krzepice

Alicja Żołnowska zam. Krzepice

PDFRada Seniorów.pdf (326,35KB)