Grupa z Niemiec zwiedziła Izbę Muzealną

Na początku października grupa osób dorosłych z Niemiec, która wraz z Zespołem Szkół w Krzepicach realizuje projekt pn. „Zachować pamięć”, zwiedziła Izbę Muzealną im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach. Goście – opiekunowie młodzieży biorącej udział w wymianie polsko-niemieckiej – obejrzeli eksponaty odkryte podczas prac archeologicznych prowadzonych na terenie, gdzie niegdyś znajdował się zamek, a przy okazji poznali również jego historię.