Spotkanie w sprawie terenów gminy Krzepice objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W dniu 17 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Krzepicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Projektowego „Oze-Sun” oraz reprezentantami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na forum została omówiona koncepcja układu drogowego i zagospodarowania terenu w Krzepicach objętego statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ustalono, iż bezpośrednia obsługa działek odbywać się będzie poprzez drogi wewnętrzne: ul. Stalowa i Inwestycyjna, skomunikowane z drogą gminną przy ulicy Rolniczej. Burmistrz Krzepic wraz z zaproszonymi gośćmi jednogłośnie utwierdzili w przekonaniu zebranych, iż warunkiem sprzedaży przedmiotowych terenów jest uzbrojenie działek w niezbędną infrastrukturę techniczną. Przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych wśród potencjalnych inwestorów.

Zarząd KSSE poinformował uczestników zebrania, że podczas spotkań branżowych, targów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych podejmuje szereg działań mających na celu promocję terenów gminy Krzepice.