Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku szkolnym na spotkanie z muzyką, plastyką i animacją kulturalną w ramach Akademii Młodego Animatora