Gminny Ośrodek Kultury prowadzi nabór na zajęcia stałe w roku artystycznym 2019/2020