Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach zaprasza dzieci na warsztaty ceramiczne