W Gminnym Ośrodku Kultury trwa kurs nauki języka angielskiego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób aktywnych zawodowo

Jesienią i zimą uczestnicy zajęć (późnymi popołudniami i wieczorami) będą uczyli się języka angielskiego pod okiem profesjonalnego lektora.