Fotorelacja z VIII Krzepickich Dni Jakubowych - część plenerowa

Zapraszamy na stronę Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach:

 

https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Krzepicach-310483322338812/