Spotkanie Koła Sympatyków Krzepic "Bieszcza" podczas VIII Krzepickich Dni Jakubowych

VIII Krzepickie Dni Jakubowe rozpoczęły się od spotkania Koła Sympatyków Krzepic "Bieszcza", którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat historii naszego miasta. 
Spotkaniu, które odbyło się 18 lipca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury, towarzyszyła prezentacja najnowszej książki pochodzącego z Krzepic, dr. Andrzeja Kobusa.