Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania pn. "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27