Gminny Ośrodek Kultury ponownie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27