Uchwała "antysmogowa" dla województwa śląskiego

Uchwała „antysmogowa” dla województwa śląskiego

 

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują przepisy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Przepisy dotyczą wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim.

 

Uchwała tzw. antysmogowa zakazuje spalania:

  • węgla brunatnego oraz pochodnych paliw tworzonych z jego wykorzystaniem,

  • mułu i flotokoncentratów węglowych oraz ich mieszanek

  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15%,

  • biomasy o wilgotności powyżej 20%


 

Ponadto, uchwała zobowiązuje mieszkańców, w przypadku montażu urządzeń na paliwo stałe w nowych budynkach, do instalacji jedynie kotłów spełniających klasę 5 według normy PN-EN 303-5:2012 lub wymogi ekoprojektu.
 

Uchwała antysmogowa wprowadza daty graniczne wymiany starych kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. w zależności od wieku urządzenia:

 

  • powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej - do 31.12.2021 r.,

  • od 5 do 10 lat od daty ich produkcji- do 31.12.2023 r.,

  • poniżej 5 od daty ich produkcji - do 31.12.2025 r.,

  • spełniający wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN_EN 303-5:2012 - do 31.12.2027 r.

 

Zapisy uchwały dotyczące kominków mówią, że od 1 stycznia 2023 r. muszą one osiągnąć sprawność 80 % lub posiadać elektrofiltr redukujący emisję pyłu.

 

Docelowo dopuszczone będą w województwie śląskim wyłącznie kotły spełniające standard emisyjny co najmniej klasy 5 normy PN-EN 303–5:2012 oraz piece i kominki spełniające wymogi emisji oraz sprawności wg ekoprojektu. 

 

PDFUchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.pdf (101,60KB)
 

PDFUlotka.pdf (36,75KB)
 

PDFUchwała antysmogowa - pytania i odpowiedzi.pdf (835,96KB)