Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w Krzepicach

logo Prow 07.06.2019.jpeg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w Krzepicach”

mająca na celu podniesienie jakości dróg poprzez przebudowę drogi gminnej nr 639027S, która przyczyni się do rozwoju obszaru wiejskiego,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W ramach projektu zostanie przebudowana droga o długości 0,821 km.