Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.06.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach dotyczy postępowania pn. "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27