Zaproszenie do udziału w VIII Krzepickim Jarmarku Jakubowym