Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z nieruchomości zamieszkałych - kwiecień 2019 r.