Seniorzy uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Elżbietą Bednarczyk

28 marca w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach odbyło się spotkanie autorskie
z pisarką i tancerką Elżbietą Bednarczyk, które zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzepicach.
W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy szkolenia pn. "Śląska Akademia Senior@. Program rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym".