Zebrania wyborcze w sołectwach i osiedlach gminy Krzepice

Burmistrz Krzepic zawiadamia mieszkańców o terminach i miejscach zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych gminy Krzepice

 

- Osiedle Kuźniczka dnia 11.04.2019 r. czwartek godz. 1800 Remiza OSP Kuźniczka
 

- Sołectwo Starokrzepice 12.04.2019 r. piątek godz. 1800 Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach

 

- Sołectwo Dankowice 15.04.2019 r. poniedziałek godz. 1800 Remiza OSP w Dankowicach

 

- Sołectwo Zajączki Drugie 17.04.2019 r. środa godz. 1800 Remiza OSP Zajączki Drugie

 

- Sołectwo Podłęże Królewskie 24.04.2019 r. środa godz. 1800 salka parafialna w Podłężu Królewskim

 

- Sołectwo Lutrowskie 25.04.2019 r. czwartek godz. 1830 Szkoła Podstawowa Nr 2 Krzepice-Kuźniczka

 

- Osiedle Kuków 26.04.2019 r. piątek godz. 1800 Remiza OSP Kuków

 

- Sołectwo Zajączki Pierwsze 29.04.2019 r. poniedziałek godz. 1730 Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych

 

- Sołectwo Stanki 6.05.2019 r. poniedziałek godz. 1800 u Sołtysa
 

- Osiedle Krzepice „Stare Miasto” 10.05.2019 r. piątek godz. 1800 GOK – Kino Krzepice

 

Podczas zebrań zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów osiedli i sołectw.