Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie Gminy Krzepice w okresie 01.01.2019r. - 31.03.2019r.

 

L.p.

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

 

Data zebrania

 

Godzina

 

Miejsce zebrania

1.

Krzepice

  02.03.2019

18:00

Remiza OSP

2.

Starokrzepice

  16.03.2019

16:00

Remiza OSP

3.

Zajączki Drugie

 02.03.2019

17:30

Remiza OSP

4.

Zajączki Pierwsze

   09.03.2019

16:00

Remiza OSP

5.

Dankowice

   02.03.2019

16:00

Remiza OSP

6.

Kuźniczka

   23.02.2019

16:00

Remiza OSP

7.

Kuków

   23.02.2019

18:00

Remiza OSP